Styret og verv


Her er oversikten over tillittsvalgte i KIR, valgt på Årsmøtet 2016
Verv Valgt på årsmøtet i 2016  
Styret i KIR  
Leder Per Olve Tobiassen, IL Skrim – ny, ett år  
Nestleder Emil Moholth, KIF – to år  
Kasserer Sigmund Schia, BK Ski – gjenvalg, ett år  
Sekretær Erlend R. Blom, studentidrettslaget Trimius – ny, to år  
Styremedlem Marius Bakken, KN BIL – ett år igjen  
Styremedlem Erik Veum Elnan, Hvittingfoss IL – ny, to år  
1. varamedlem Wenche Finnerud, KIF – ett år igjen  
2. varamedlem Knut H. Skramstad, KIF – gjenvalg ett år  
3. varamedlem Frasagt seg gjenvalg, 3. varamedlem velges ikke  
4. varamedlem 4. varamedlem velges ikke  
Ungdomsrepr. Elena Teigen, KIF – ny, ett år  
Revisorer  
Revisor Ikke funnet noen  
Revisor Geir Myrvollen – ett år igjen  
Buskerud idrettskrets, kretstinget
Repr. kretsting Leder Leder
Repr. kretsting Nestleder Nestleder
Repr. kretsting En fra styret, oppnevnes av styret En fra styret, oppnevnes av styret
Valgkomite (konstituerer seg selv før neste årsmøte)
Leder Harald Inge Aakre, BK Svømming – ett år  
Medlem Ikke funnet noen  
Medlem Kjell Bråtane, IL Skrim – ett år igjen  
Varamedlem Jan Erik Storløkken, KIF – gjenvalg, ett år  
Stiftelsen Kongsberghallen
Styremedlem Ikke funnet noen  
Medl. rep.-skap Harald Aannestad, KIF – ett år igjen  
Medl. rep.-skap Terje Fjeldheim, KIF – gjenvalg, to år  
Medl. rep.-skap Hanne K. Bakkerud, IL Skrim Håndball – ett år igjen  
Medl. rep.-skap Ikke funnet noen  
Medl. rep.-skap Ikke funnet noen  
Medl. rep.-skap Raymond Weum, KN Bil – gjenvalg, to år  
Medl. rep.-skap Jan Thomas Dokka, Kbg. Tennisklubb – ett år igjen  
Medl. rep.-skap Hans Engebretsen, BK judo – gjenvalg, to år