Kultur og anleggsplan


Se Kultur og Anleggsplan 2014-2017 her

Da er retningslinjene for årets søknader om kommunalt tilskudd vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst. Årets søknadsskjema er også utarbeidet.

Søknadsfristen er 01.05.16, og denne er endelig. Søknader etter denne fristen vil ikke bli behandlet. Det er kun søknadsskjema fra vedlagte lenke som skal benyttes.

Vi ber dere spesielt legge merke til punkt 3 i de generelle retningslinjene. De foreningene som ikke er registrert i foreningsregisteret må gjøre det for å kunne være søknadsberettiget.

http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Kultur/Utvikling-og-kulturanlegg/Retningslinjer-for-tilskudd-til-kulturformal-2014/Generelle-tilskuddsvilkar/

Selve søknadsskjema finnes her: https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=92f7e6105b1d484a826092f09041f055

 

Rune Fredriksen
Seksjon utvikling og anlegg
Idrettsrådgiver
Tlf. 481 66 009