KIR styret og tillittsvalgte i 2015


Her er oversikten over tillittsvalgte i KIR, valgt på Årsmøtet 10. mars 2015
Verv Årsmøtet i 2015
Leder Emil Moholth, KIF – sitter ett år til
Nestleder Per Olve Tobiassen, IL Skrim – ny, to år
Kasserer Sigmund Schia, BK Ski – sitter ett år til
Sekretær Bjørn Haavengen, Kongsberg OL – ett år
Styremedlem Marius Bakken, KN BIL – utpekt for to år
Styremedlem Jonny Dahl, Efteløt IL – sitter ett år til
1. varamedlem Wenche Finnerud, KIF – to år
2. varamedlem Ellen Østby, IL Bevern – gj.v. ett år
3. varamedlem Trine Magnus, IL Skrim – ny, to år
4. varamedlem Knut H. Skramstad, KIF – ny, ett år
Ungdomsrepr. Nina Vetteland Melås, Hvittingfoss IL – ny, ett år
Revisor Trond Olufsen, BK Ski – sitter ett år til
Revisor Geir Myrvollen, IL Bevern – ny, to år
Repr. kretsting Ikke kretsting i 2015, derfor ikke valg
Repr. kretsting Ikke kretsting i 2015, derfor ikke valg
Repr. kretsting Ikke kretsting i 2015, derfor ikke valg
Valgkomite medlem Svein Ekanger, Kongsberg OL – gj.v, ett år
Valgkomite medlem Harald Inge Aakre, BK Svømming – ny, to år
Valgkomite medlem Kjell Bråtane, IL Skrim – ny, to år
Valgkomite varamedlem Jan Erik Storløkken, KIF – ny, ett år
Kongsberghallen
Styremedlem Ellen Østby, IL Bevern – gj.v., ett år
Medl. rep.-skap Harald Aannestad, KIF – gj.v., to år
Medl. rep.-skap Terje Fjeldheim, KIF – sitter ett år til
Medl. rep.-skap Hanne K. Bakkerud, IL Skrim Håndball – gj.v., to år
Medl. rep.-skap Henrik H. Wallumrød, IL Skrim – sitter ett år til
Medl. rep.-skap Wenche Haugerud, BK Basket – sitter ett år til
Medl. rep.-skap Raymond Weum, KN BIL – sitter ett år til
Medl. rep.-skap Jan Thomas Dokka, Kbg. Tennisklubb – gj.v., to år
Medl. rep.-skap Hans Engebretsen, BK judo – sitter ett år til