Farsi


Kongsberg idrettsråd (KIR)

(هیئت ورزش‌های شهرداری کونگسبرگ)
KIR یک مجموعه عمومی است که نماینده باشگاه‌های ورزشی در این محدوده شهردادری است.
مدیریت آن به عهده هیئتی متشکل از اعضا باشگاه‌های مختلف است.
در سال 2016، حدود 11500 عضو در 40 باشگاه در کونگسبرگ وجود داشت.

KIR در Norges idrettsforbund (کمیته المپیک و پارالمپیک و کنفدراسیون ورزش‌های نروژ (NIF)) سازمان‌دهی شده است و از رهنمودها و قوانین آن پیروی می‌کند.
مهم‌ترین وظیفه آن نمایندگی و ترویج ورزش به طور کلی از طریق همکاری با مقامات شهرداری، سیاست‌مداران، باشگاه‌های ورزشی و کنفدراسیون‌ منطقه‌ای است.

هماهنگی‌های لازم در مورد نیاز به تسهیلات بین KIR و اداره خدمات فرهنگ و رفاه شهرداری صورت می‌گیرد که طی این همکاری پول اعطا می‌شود و بودجه‌های ورزشی در «برنامه 4 ساله فرهنگ و تسهیلات» پیگیری می‌شود.

 باشگاه‌های ورزشی در کونگسبرگ فعالیت‌های هیجان‌انگیزی را برای کودکان و بزرگسالان ارائه می‌دهد. به علاوه، این باشگاه‌ها مکان‌های گردهمایی مهمی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و شبکه دوستی محسوب می‌شود.
شرکت در فعالیت‌های سازماندهی‌شده برای اوقات فراغت بویژه برای کودکان حائز اهمیت است.

وب سایت:

 https://www.kongsbergidrettsrad.no/
ما را در فیسبوک لایک کنید

https://www.facebook.com/Kongsberg-Idrettsr%C3%A5d-1072850909403416/?fref=ts